Menu Sluiten

NEN 3140 INSPECTIES

Wanneer worden NEN 3140 inspecties uitgevoerd?

 • Bestaande installaties dienen periodiek middels NEN 3140 inspecties te worden geïnspecteerd;
 • Als werkgever wilt u een veilige werkplek bieden aan u werknemers of bezoekers;
 • Uw verzekeraar vraagt u om u installatie periodiek te laten inspecteren;
NEN 3140 inspecties

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het doel van de NEN 3140 is om de algemeen geldende eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen weer te geven. Kort samengevat bevat een NEN 3140 inspectie de volgende werkzaamheden:

 • Beoordeling of de toegepaste installatie-delen veilig kunnen functioneren in de huidige omgeving;
 • Beoordeling van aardingen en potentiaal vereffeningen;
 • Metingen:
  • om vast te stellen of aardingen functioneel zijn en de juiste bescherming bieden. Deze metingen zijn steekproefsgewijs uitgevoerd;
  • van isolatieweerstanden om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking en /of kortsluiting;
  • van de leiding-impedantie om vast te stellen of bekabeling en bedrading ten alle tijde voldoende capaciteit hebben. Deze metingen zullen steekproefsgewijs zijn uitgevoerd;
 • Beoordeling van de technische documentatie, tekeningen en groepenverklaringen;
 • Beproeving van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 inspecties en NEN 3140 inspecties?

Bij een NEN 3140 inspectie bevat steekproefsgewijze metingen. Er zal hoofdzakelijk gekeken worden, hoe een installatie onder de huidige omstandigheden goed en veilig functioneert. De focus ligt bij deze inspectie dus hoofdzakelijk op het veilig gebruik van de installatie, terwijl bij een NEN 1010 inspectie vooral naar de basis en het ontwerp wordt gekeken.

Contact