Menu Sluiten

NEN 3140 INSPECTIES

Wanneer wordt een NEN 3140 uitgevoerd?

  • Bestaande installaties dienen periodiek middels een NEN 3140 inspectie te worden geïnspecteerd;
  • Als werkgever wilt u een veilige werkplek bieden aan u werknemers of bezoekers;
  • Uw verzekeraar vraagt u om u installatie periodiek te laten inspecteren;
NEN 3140 inspecties


Welke werkzaamheden bevatten NEN 3140 inspecties?
Het doel van de NEN 3140 is om de algemeen geldende eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen weer te geven. Kort samengevat bevat een NEN 3140 inspectie de volgende werkzaamheden:

  • Beoordeling of de toegepaste installatie-delen veilig kunnen functioneren in de huidige omgeving;
  • Beoordeling van aardingen en potentiaal vereffeningen;
  • Metingen om vast te stellen of aardingen functioneel zijn en de juiste bescherming bieden. Deze metingen worden steekproefsgewijs uitgevoerd;
  • Metingen van isolatieweerstanden om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking en /of kortsluiting;
  • Metingen van de leiding-impedantie om vast te stellen of bekabeling en bedrading ten alle tijde voldoende capaciteit hebben. Deze metingen worden steekproefsgewijs uitgevoerd;
  • Beoordeling van de technische documentatie, tekeningen en groepenverklaringen;
  • Beproeving van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten.


Wat is het verschil tussen een NEN 1010 inspecties en een NEN 3140 inspecties?
Bij een NEN 3140 inspectie wordt gebruik gemaakt van steekproefsgewijze metingen. Verder word er tijdens deze inspectie hoofdzakelijk beoordeeld op hoe een installatie onder de huidige omstandigheden goed en veilig kan functioneren. Tot slot wordt beoordeeld of werkzaamheden aan de installatie veilig kunnen worden uitgevoerd. De focus ligt bij deze inspectie dus hoofdzakelijk op het gebruik van de installatie. Terwijl bij een NEN 1010 inspectie vooral naar de basis en het ontwerp word gekeken.