Menu Sluiten

Thermografie

Thermografie is een meettechniek om temperatuurverschillen zichtbaar te maken. Elk voorwerp dat warmer is dan het absolute nulpunt (-273°C), straalt infrarode energie uit. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de infrarode uitstraling van dat voorwerp. De infrarode uitstraling is een elektromagnetische straling die als warmte aanvoelt en niet zichtbaar is voor het blote oog, maar wel met een warmtebeeldcamera.

thermografie, warmtelekken, koudebruggen, isolatiefouten, ...

Connexxie Elektrotechniek beschikt over een dergelijke infraroodcamera (of warmtebeeldcamera) waarmee we de oppervlaktetemperaturen van voorwerpen zichtbaar kunnen maken door middel van infraroodbeelden. Op het scherm verschijnen verschillende kleuren die bepalend zijn voor de temperatuur. Op die manier kunnen we vrij eenvoudig warmtelekken, koudebruggen, tochtzones, vochtproblemen en constructiefouten detecteren. Diezelfde technologie biedt ons ook de mogelijkheid om defecten en slijtage op te sporen in elektrische installaties en bekabeling van bijvoorbeeld uw vloerverwarming of zonnepanelen.

thermografie woonhuis

thermografie meterkast

thermografie zonnepanelen

waarom thermografie? energiebesparing!

Door precies te weten waar uw woning of installatie zijn warmte verliest, kunt u onmiddellijk en accuraat ingrijpen.. De fouten in uw isolatie of elektriciteitskabels laten herstellen, glas vervangen, openingen afdichten, … Het wegwerken van warmtelekken leidt niet alleen tot een verhoogd comfort, maar ook tot een fikse energiebesparing.

Voordelen van thermografie:

  • een geschikte techniek om eventuele zwakke plekken op te sporen in uw vloerverwarming. Het biedt u de mogelijkheid om de nodige maatregelen te treffen, voordat het probleem ernstige vormen aanneemt
  • in een vroeg stadium kunnen ontdekken van elektrische problemen of slijtage in uw meterkast
  • voor een warmtescan met infraroodcamera is er geen contact vereist met het oppervlak van uw vloerverwarming. De vloer hoeft dus niet opengebroken te worden om een onderzoek uit te voeren
  • snelle methode om fouten op te sporen in uw vloerverwarming
  • nauwkeurige methode en detecteert tot op enkele centimeters na de precieze locatie van de zwakke plekken of de warmtelekken binnen uw verwarmingsinstallaties
  • via een temperatuurscan, uitgevoerd met een infraroodcamera, stellen we niet alleen vast waar het warmteverlies optreedt, maar ook hoeveel energie er verloren gaat
  • herstellen van de mogelijke fouten of lekkages kan u achteraf veel geld doen sparen op uw energiefactuur
  • vroegtijdig opsporen van storingen of zogenaamde microcracks in uw zonnepaneelinstallatie

warmtelekken, koudebruggen, isolatiefouten, vochtproblemen opsporen

Dankzij de innoverende beeld-in-beeld techniek maakt de infraroodcamera zichtbaar wat u met het blote oog niet altijd kunt zien: warmtelekken, koudebruggen, isolatiefouten, vochtproblemen e.d. Daar waar u op het scherm kleuren ziet verschijnen, vindt warmteverlies plaats. Het grote voordeel van deze camera is dat er geen hak- en breekwerken meer nodig zijn om dergelijke lekken op te sporen. Na het thermografisch onderzoek ontvangt u een rapport met de nodige informatie over het probleem en de mogelijke oplossingen om het probleem te herstellen.

Geef mij advies!